НОВИНИ

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ - 2023

24.01.2023

пълен текст

ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ПЪРВЕНСТВА ОТ ПРОФЕСИОНАЛНИ ЛИГИ

10.01.2023

пълен текст

ПРАВИЛА ЗА УДОСТОЯВАНЕ С НАГРАДИ И ЗВАНИЯ НА СПОРТИСТИ, ТРЕНЬОРИ И СПОРТНИ ДЕЯТЕЛИ

10.01.2023

пълен текст

П Р О Г Р А М А ЗА РАЗВИТИЕ НА СПОРТЕН ПРИЛОЖЕН МНОГОБОЙ ЗА ОХРАНИТЕЛИ ЗА ПЕРИОД ОТ ЧЕТИРИ ГОДИНИ 2019 – 2023 ГОДИНА

10.01.2023

пълен текст

ПРАВИЛА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПОМОЩНИТЕ ОРГАНИ ПО ЧЛ. 27, АЛ. 2, Т. 7 от ЗФВС

10.01.2023

пълен текст

ПРАВИЛА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПОРТНО ПРАВОСЪДИЕ И СПОРТЕН АРБИТРАЖ

10.01.2023

пълен текст

ПРАВИЛА ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗАСТРАХОВАНЕ НА СПОРТИСТИТЕ АМАТЬОРИ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ СПОРТИСТИ

10.01.2023

пълен текст

Правила за дейността на лицата, които осъществяват посредническа дейност за придобиване, изменение, трансфер или прекратяване на състезателни права, или за сключване, изменение или прекратяване на договор с треньор

10.01.2023

пълен текст

ПРАВИЛА за условията и реда за трансфер и преотстъпване на състезателни права на спортистите аматьори и професионалните спортисти в БЪЛГАРСКА БОДИГАРД ФЕДЕРАЦИЯ

10.01.2023

пълен текст

ПРАВИЛА ЗА СТАТУТА НА СПОРТИСТИТЕ АМАТЬОРИ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ СПОРТИСТИ И ЗА ПРИДОБИВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ОТНЕМАНЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛНИТЕ ПРАВА ПО СПОРТЕН ПРИЛОЖЕН МНОГОБОЙ ЗА ОХРАНИТЕЛИ В БЪЛГАРСКА БОДИГАРД ФЕДЕРАЦИЯ

10.01.2023

пълен текст

«12