Дисциплина "Стрелба в мишена по време на съпровождане"

https://www.youtube.com/watch?v=1Y7RIr8XUp4&t=19s

Цел на упражнението: Мишена - фигура до пояс, която имитира заплаха с оръжие.

Разстояние: 10 - 15 м.

Количество боеприпаси: 3 бр.

Време за стрелба: 4 сек.

Брой участници: четиримата участници от отбора.

Условия за изпълнение на упражнението: Охраняваното лице, около което са разположени трима от състезателите, заема изходно положение на 25 - 30 м. от мишените.

Оръжието е заредено с три патрона на предпазител. Намира се в кобур, на пояс или под мишница.

По команда на съдията, екипът тръгва към мишените, на които са изобразени силуети на хора. Разстоянието между мишените е 2 – 3 м.

Когато отборът достигне до огневия рубеж, който се намира на растояние 10-15 м. от мишените, едновременно с появяването на мишените за 4 сек., бодигардът, който се намира най-близо до мишената, дава сигнал на глас „Заплаха”, като указва посоката или особенни белези на мишената, която имитира заплаха с оръжие.

Състезателят, който е отпред изпълнява два изстрела в гърдите и един в главата в една от петте мишени, която имитира заплаха.

Другите двама телохранители, защитавайки с телата си охраняваното лице, го извеждат в укритие в противоположната посока.

Оценяване на дисциплината: Отчитането на резултатите, от попадението в мишените, се извършва от трима съдии.

Класиране: Класирането на отборите се определя по сбора от точки, събрани от състезателите - членове на отбора. Отборът с максимален брой точки заема първо място.

« обратно към всички дисциплини