СПОРТЕН КАЛЕНДАР 2023 ГОДИНА

07.08.2023
     

БЪЛГАРСКА БОДИГАРД ФЕДЕРАЦИЯ

 

СПОРТЕН КАЛЕНДАР - 2023 ГОДИНА

     
         
     

Приет с решение на Общото събрание на федерацията с Протокол 01/ 06.03.2023 г.

     
               

Месец

Дата

Събитие

Вид дейност

Организатор

   

1

Февруари

25

Състезание по стрелба.

Вътрешно състезание

СК "Св. Тривелий"

   

2

Април

8

Стрелба от различни положения

Вътрешно състезание

СК "Щит и меч'"

   

3

Май

5

Стрелба при съпровождане

Вътрешно състезание

СК "Бодигард"

   

4

Май

19

Оказване на първа долекарска помощ.

Лекция

СК "Св. Тривелий"

   

5

Май

27

Оказване на първа долекарска помощ на охранявано лице

Практически семинар

СК "Бодигард секюрити"

   

 

 

 

и евакуация с преодоляване на препятствия.

 

 

   

6

Юни

15

Търсене на взривни устройства в автомобил.

Семинар

СК "Св. Тривелий"

   

7

Септември

22

 Международен семинар и състезание по „Ръкопашен бой“

Международно състезание

СК "Бодигард секюрити"

   

8

Октомври

26-29

"Стрелба от автомобил","Стрелба от различни положения"

Вътрешно състезание

СК "Алфа Метал"

   

9

Ноември

11

Стрелба в мишена по време на съпровождане

Вътрешно състезание

СК "Св. Тривелий"

   

 

 

 

пеша на охранявано лице

 

 

   

10

Ноември

15-20

Държавно първенство „Бодигард“

Държавно първенство

Българска бодигард федерация

   
               

 


етикети: