СЪСТЕЗАНИЕТО „БОДИГАРД”

СПОРТЕН ПРИЛОЖЕН МНОГОБОЙ ЗА ТЕЛОХРАНИТЕЛИ

В живота бодигардът носи отговорност за живота на друг човек и от него се изискват специални умения. Телохранителите трябва да могат да разпознаят и да избягват опасностите, да защитят охраняваното лице с помощта на своите собствени физически умения или да прибягнат до използването на огнестрелно оръжие, да търсят и откриват взривни устройства, да оказват долекарска помощ и уверено да шофират при екстремни условия.

Обучението на бодигарда трябва да бъде на най-високо ниво и следователно изисква непрекъснато усъвършенстване. Състезанието Бодигард е ефективен метод за комплексна проверка на основните умения на бодигарда чрез дисциплините от многобоя. Състезанията се провеждат като държавни, международни и световни първенства.

По време на състезанието екипите за охрана показват на практика придобитите знания и умения, като в същото време могат да премерят сили с други отбори. Спортния приложен многобой за телохранители подпомага развитието, поддържането и подобряването на физическата дееспособност на екипите за охрана чрез състезания и спорт.

Провеждането на състезанията „Бодигард” стават арена на изява на спортните и професионални умения състезателите, спомагат за обмяната на опит и създаване на социални отношения между спортисти от различни служби за сигурност. Те мотивират отборите да провеждат целенасочена подготовка за постигането на високи спортни резултати във всички дисциплини на многобоя.

Желанието за повишаване на професинолните умения на телохранителите, е в основата на появата на спортния приложен многобой за телохранители „Бодигард”, който започва да се развива в Украйна преди повече от 15 години.

През 2001 г. спортния приложен многобой е утвърден като нов вид спорт и е регистриран от Министерството на правосъдието на Украйна и Държавния комитет на Украйна.

Спортният приложен многобой за телохранители е предназначен за отбори на държавни и частни служби и структури за охрана и сигурност, за спортисти от сродни спортове, както и за ученици от професионални училища, в които се изучават тези дисциплини.

обратно горе

Дисциплини на състезанието БОДИГАРД

  1. Тактика и техника на съпровождане на VIP - лице
  2. Ръкопашен бой
  3. Стрелба в мишена по време на съпровождане
  4. Бърза стрелба от различни положения
  5. Стрелба от автомобил
  6. Майсторско управление на автомобил
  7. Търсене на взривни устройства в автомобил
  8. Оказване на долекарска помощ на „охранявано лице” и евакуация с преодоляване на препятствия

Състезанията се провеждат по правилника и под ръковоството на Международната Бодигард Федерация (IBF).

 

обратно горе

История на спортния приложен многобой за телохранители „Бодигард”

Описанието на дисциплините в многобоя, критериите за оценка, различните кръгове на многобоя, и класирането са разработени от Украинската служба за сигурност, през 1994 година, от екип от специалисти начело с Леонид Николаевич Кучерявий и Пьотър Шерекин. В програмата на състезанието са включени професионални дейности, които не само са част от ежедневната дейност на специалистите по охрана и сигурност, но представляват и интерес за зрителите на състезанията.

През 2001 г. спортния приложен многобой за телохранители е утвърден като нов спорт и е регистриран от Министерството на правосъдието на Украйна и Държавния комитет на Украйна. Одобрени са правилата на състезанието. Започва и присъждането на спортни звания, майстор на спорта на Украйна и майстор на спорта – международен клас. Първите майстори на спорта от международен клас в състезанието „Бодигард” са присъдени на служители от държавната охрана на Украйна (УГО).

обратно горе

Състезанието „Бодигард” в периода 1994 – 2015 година

1994 година. Състезанието се провежда в гр. Рига - Латвия. В Международното състезание „Бодигард” участват четири отбора от Латвия, Великобритания, Италия и Норвегия.

1995 година. Състезанието се провежда в гр. Щутгард – Германия. Участват отборите от Латвия, Великобритания, Италия, Норвегия, Украйна и Русия.

1996 година. Състезанието се провежда в гр. Санкт Петербург.

 

1997 година. Състезанието се провежда в Болоня – Италия. В същата година се провежда и първото състезание в Украйна с подкрепата на ЦС на ФСО „Динамо”. В него взимат участие екипите на службите за сигурност към Министерството на вътрешните работи, Службата за защита на държавата (УДО) и службите за сигурност на частни охранителни структури.
Така се поставя началото на традиционното състезание „Бодигард”.

 

1998 година. През пролетта на 1998 г. в гр. Киев – Украйна се провежда ІІ шампионат на Украйна, а през септември отбори от Беларус, Великобритания, Дания, Италия, Норвегия, Украйна и Южна Корея се състезават в столицата на Украйна-Киев, за да вземат участие в шампионата на Международната бодигард асоциация (IBА).

1999 година. В едно от най-живописните места на Украйна, курортния град Ялта се провежда Откритото първенство на Украйна с участието на отбори от Беларус и Украйна.

2000 година. Благодарение на личната инициатива и ентусиазираната подкрепа на ръководството на Управлението за държавна охрана (УГО) на Украйна, ЦС на ФСО „Динамо”, Държавния комитет на Украйна и Фонда за социална защита на военнослужащите на Управлението за държавна охрана (УГО) на Украйна, Международния шампионат „Бодигард” отново се провежда в гр. Ялта с участието на отбори от Беларус, Грузия, Казахстан, Молдова, Русия и Украйна.

2001 година. Отново в гр. Ялта се провежда ІІІ Международен турнир „Бодигард”, в който вземат участие 14 отбора. Работата на професионалистите-ентусиасти не остава незабелязана. Министерството на правосъдието признава новия спорт – спортен приложен многобой за телохранители. Държавния комитет по спорта утвърждава правилата за състезанието и го включва в Спортния класификатор на Украйна. Това решение е кулминацията юридическото създаване приложния спорт за телохранители. То става мощен стимул за развитието му впоследствие.

2002 година. В гр. Ялта се провежда ІV Международен турнир „Бодигард – 2002”. В него участват отбори от Украйна, Казахстан, Киргистан, Молдова, Автономна република Крим, Службата за безопасност на Украйна, отбор на ФСО „Динамо” – гр. Севастопол, Държавната данъчна служба на Украйна, а също така и частни охранителни структури – „Титан-Стирол”, гр. Горловка, Донецка област, „Щит”, гр. Донецк, „Мета”, гр. Луганск, Министерство на вътрешните работи на Украйна и др.

2003 година. Участие в V Международен турнир „Бодигард – 2003” взимат 17 отбора от седем страни, включително Беларус, Грузия, Казахстан и Молдова. Като наблюдатели на състезанието има представители от Латвия, Литва, Румъния и Русия.

2004 година. В Международния турнир „Бодигард -2004” и в първенството на Украйна взимат участие 16 отбора от Русия, Беларус, Казахстан, Молдова и Украйна.

2005 година. В състезанието участват 23 отбора от Беларус, Молдова, Грузия, Индия, Латвия и Русия, представителни отбори на градовете Донецк, Севастопол, Горловка, Днепропетровск, Кременчуг, Киев, Симферопол.

2006 г. Провежда се Х юбилеен шампионат на Украйна и VІІІ международен турнир „Бодигард - 2006”. В състезанието участват 22 отбора от Украйна, Беларус, Русия, Грузия, Индия и Молдова.

2007 година. Провежда се ІХ международен турнир „Бодигард-2007”. В състезанието вземат участие 26 отбора от Беларус, България, Грузия, Индия, Македония, Молдова, Казахстан, Русия, а така също и отбори от различни области на Украйна.

2008 година. В Ялта се провежда Х юбилеен турнир „Бодигард”. Участват отбори от Беларус, Индия, Казахстан, Грузия, Молдова, Русия, Унгария, България, Латвия, а така също и наблюдатели от Литва, Германия и Румъния.

2009 година. С всяка изминала година състезанието между телохранителите придобива все по-голяма популярност не само сред специалистите, но предизвиква все по-голям интерес и сред зрителите. В състезанието участват 25 отбора от държавни и частни служби за сигурност от Европа, Русия и Украйна. На централния площад в гр. Ялта, за да наблюдават състезанието присъстват повече от 5000 души. От България участие взимат отборите на НСО и СОБТ.

2010 година. Провежда се Първото световно първенство „Бодигард”. Участват 15 отбора от Русия, Молдова, България – с 3 отбора (НСО, Колеж по охрана и сигурност и СОД Варна), Украйна, Румъния, Казахстан, Грузия, Беларус и др.

2011 година. В гр. Ялта се провежда Второто световно първенство „Бодигард”. В него взимат участие 23 отбора от Русия, Молдова, България с 3 отбора (НСО, Колеж по охрана и сигурност и фирма АСОБА), Украйна, Румъния, Казахстан, Грузия, Беларус, Австралия САЩ и др.

2012 година. В гр. Тулча, Румъния се провежда „Международен шампионат „Бодигард”. Участват 12 отбора от Русия, Украйна, Молдова, България с 3 отбора (НСО, Колеж по охрана и сигурност и фирма АСОБА), Румъния, Испания, Беларус и др. През месец юли в в гр. Стара Загора се провежда "Открит шампионат на България"- Бодигард. В състезанието взимат участие отбори от България и Украйна. От 22 до 25 септември се провежда ІІІ Световно първенство "Бодигард" в гр. Ялта, Украйна. В състезанието взимат участие 23 отбора от Украйна, Автономна република Крим, Румъния, Молдова, Армения, Грузия, Казахстан, САЩ, Беларус и България.

2013 година. През месец май в Стара Загора се провежда Открит шампионат на България. В състезанието взимат участие отбори от България, Румъния, Молдова и Украйна. В гр. Тулча, Румъния, през м. юни се провежда Международно състезание. От 22 до 25 септември в гр. Ялта, Украйна се провежда ІV Световно първенство "Бодигард". В състезанието взимат участие 22 отбора  от Автономна република Крим, Украйна, Молдова, Грузия, Казахстан, Армения, Беларус, Киргистан, България, Румъния, Израел и Русия.

2014 година. През месец юни се провежда Международно състезание "Бодигард" в гр. Батуми, Грузия по случай честването на 20 години от създаване на Специалната служба за държавна охрана на Грузия (SSPS). В състезанието взимат участие отбори от България, Румъния, Грузия, Абхазия, Украйна, Беларус и Автономна република Аджария. В гр. Букурещ, Румъния през месец септември се провежда V Световно първенство "Бодигард". В състезанието взимат участие отбори то България, Грузия, Беларус, Румъния, Русия, Украйна и Великобритания.

2015 година. По покана на Федерацията на телохранителите на Украйна, отбор на Българска бодигард федерация взе участие в ХVІІІ Шампионат на Украйна, който се проведе на 30, 31 май и 1 юни в гр. Лвов. През месец септември в гр. Киев, Украйна ще се проведе VІ Световно първенство "Бодигард". Българска бодигард федерация получи покана и ще участва в състезанието.