Дисциплината „Бърза стрелба от различни положения”

https://www.youtube.com/watch?v=s7Y5PMSrOvA&t=16s

Цел на упражнението: Пет мишени – фигури до пояс с кръгове.

Разстояние: 12 м.

Количество боеприпаси: 10 бр.

Време за стрелба: 20 сек.

Брой участници: четиримата участници от отбора.

Условия за изпълнение на упражнението: Всеки състезател от отбора изпълнява стрелба по пет мишени разположени на разстояние 12 м. Всеки състезател разполага с два пълнителя – в първия са заредени шест патрона, а във втория четири.

Състезателят застава в изходно положение на старта, с пистолет в кобур на пояс или под мищница, зареден с шест патрона и втори пълнител с четири патрона, поставен в „холдер” на колана.

При появяването на мишените, състезателят произвежда по два изстрела във всяка мишена от положение стоешком, на коляно и лежешком.

От положение лежешком, участникът се претъркаля около оста си, като пистолетът е насочен по посока към мишените.

По време на претъркалянето, състезателят презарежда пълнителя на пистолета и произвежда два изстрела от предната част на автомобила и два изстрела от задната част на автомобила, използвайки макета на автомобила за укритие.

Оценяване на дисциплината: Отчитането на резултатите от попадението в мишените се извършва от трима съдии. Резултатът на състезателя е сбор от попаденията в мишените.

Класиране: Класирането на отборите се определя по сбора от точки, събрани от състезателите - членове на отбора. Отборът с максимален брой точки заема първо място.

« обратно към всички дисциплини