Дисциплина "Майсторско управление на автомобил"

https://www.youtube.com/watch?v=1n2jMPXNvWc&t=46s

Цел на упражнението: преодоляване на трасе с препятствия.

Разстояние: 500 – 550 м.

Брой участници: двама участници от отбора.

Време за преодоляване на трасето: съгласно измереното време от съдиите.

Необходими съоръжения за провеждане на дисциплината: леки автомобили с обем на двигателя до 3000 м.3, с четири или пет врати.

Условия за изпълнение на упражнението:

Дисциплинта се изпълнява в съответствие със схемата на трасето за преодоляване на препятствия.

Оценяване на дисциплината: Отчитането на резултатите от дисциплината се извършва по измерено време на всеки състезател от двамата времеизмервачи. Крайното състезателно време е средно аритметичното време между двете измерени времена.

Класиране: Класирането на отборите се определя от сбора от времената на двамата състезатели. Отборът с минимално време за преминаване на трасето, заема първо място.

« обратно към всички дисциплини