Дисциплина "Търсене на взривни устройства в автомобил"

https://www.youtube.com/watch?v=8pUY2HyB-ss&t=45s

Цел на упражнението: Намирането на взривни устройства, заложени в автомобила и признаци за поставянето им.

Време за търсене на взривни устройства в автомобила: 15 мин.

Брой участници: двама участници от отбора.

Брой на взривните устройства: 2 (два) броя имитации на „взривни устройства” и 2 – 3 (два – три) предмета, които подсказват, че в автомобила е поставено взривно устройство (признаци).

Условия за изпълняване на упражнението: Преди началото на дисциплината, в автомобилите се поставят 2 (два) броя имитации на „взривни устройства” и 2 – 3 (два – три) предмета, които подсказват, че в автомобила е поставено взривно устройство (признаци). Поставянето на „взривните устройства” и „признаците” в автомобилите се извършва от технически персонал.

Търсенето на взривни устройства в автомобила, се провежда в съответствие с методиката за проверка за взривни устройства, при спазване на мерките за безопасност.

Оценяване на дисциплината: Оценката на отбора е сбор от времето, за което са открити двете „взривни устройства”, наказателното време за допуснати грешки и времето, което е намалено за откритите „признаци”.

Класиране: Класирането на отборите се определя от времето на отбора, за което са открити „взривните устройства”, наказателното време за допуснати грешки и времето, което е намалено за откритите „признаци”. В крайното класиране, отборът с най-малко време е първи.

« обратно към всички дисциплини